Garnisonsbiblioteket Halmstad

   
Välkommen till Försvarsmakten Halmstads Bibliotek
Komihåglistan är tom
Välkommen till Försvarsmakten Halmstads Bibliotek

Försvarsmaktsbiblioteken fungerar som en central informationsresurs för Försvarsmakten.

Oavsett om du är studerande, lärare, officer eller civilanställd erbjuder vi dig samma stöd som om du kom till det fysiska biblioteket.

Det här kan vi hjälpa till med:

- Boka bibliotekarie.
- Stöd vid anskaffning och utlåning av litteratur.
- Stöd och tips till lärare vid anskaffning av kurslitteratur och inspirationslitteratur.
- Stöd till studenterna inför det självständiga arbetet.
- Stöd vid seminarier.

Idag är vi fem bibliotekarier som tillsammans bidrar till att informationsförsörja Försvarsmakten.

Militärhögskolans bibliotek/Garnisonsbiblioteket finns i by 12 på Flottiljområdet. Biblioteket är tillgängligt för alla inom Försvarsmakten Halmstad. Biblioteket är även tillgängligt för andra FM bibliotek och anställda i Försvarsmakten efter överenskommelse. Det är också tillgängligt för andra bibliotek via fjärrlån.

select